تماس با کانون آگهی و تبلیغات آوای جهان

09190139123

 

  ثبت شکایات

برای درج ثبت شکایات خود میتوانید با آدرس الکترونیکی سامانه به نشانی : rgmr85@gmail.com  مکاتبه نمایید.

توجه داشته باشید موضوع پیام را "شکایت" ثبت نمایید.

 

 

 

    ساعت کاری کانون  : 10 الی 22

 

 

ایمیل کانون 

rgmr85@gmail.com