همه آبادنشینان زخرابی ترسند

من خرابت شدم ودم به دم آبادترم

‏*‏اللهم عجل الولیک الفرج‏*‏

 

سامانه پیام کوتاه اینجا اس ام اس

 

نماینده فعــــــال در سراسر کشور پذیرفته می شود.